ما فقط به اطلاعاتی که شخص شما در سایت وارد می کنید دسترسی داریم و آنها را جمع آوری می کنیم، اطلاعاتی که از طریق ایمیل و یا دیگر روش های ارتباطی برای ما ارسال کرده اید شامل این قانون می شود. در نظر داشته باشید که ما این اطلاعات را به کسی نمی فروشیم و یا اجاره نمی دهیم.

ما از اطلاعات شما برای پاسخ دادن به خودتان استفاده می کنیم و با هیچ شخص ثالثی این اطلاعات را در میان نمی گذاریم، مگر برای ارسال سفارشات (و یا از این قبیل موارد).
هیچ نهاد / سازمان / شخص و یا شرکتی نمیتواند بدون مجوز و تایید شرکت جامه صنعت از عکس ها و محتوای این وب سایت استفاده کند و در صورت استفاده تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
تمامی حقوق این وب سایت برای شرکت جامه صنعت محفوظ است.